Vizyonumuz


Teknolojinin ve bilginin yönetimini rehber edinip müşteri memnuniyeti ve çevre bilincini temel alarak, en üst seviyede yol seyir emniyeti ve dünya standartlarında ulaşım hizmetleri sunmak; sürekli gelişip büyüyerek değerini arttıran model ve lider bir kuruluş olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

1.      Müşteri Odaklı Hizmet ve Hizmette Mükemmellik
ULAŞIM PARK A.Ş.; emniyetli, konforlu, kaliteli ve tam zamanında ulaşım hizmeti sunabilmek ve her müşterisi için değer oluşturmak amacıyla müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı temel ilke edinmiştir. Bu temel çerçevede tüm çalışan ve paydaşlarını bilinçlendirir, tüm ulaşım araçlarının emniyetli, temiz ve konforlu olmasına özen gösterir.  Müşteri talep ve isteklerini iyileştirme fırsatı olarak görür, en etkili ve hızlı şekilde çözüme kavuşturur.

2.      Teknolojik Gelişme ve Sürekli Gelişim
Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek maliyetlerin azaltılması ve verimliliğinin artması için yeni teknolojileri uygular. Çalışanlarına, bilgi sistemlerine ve iş süreçlerine yaptığı iyileştirmeler ile sürekli gelişmeyi ve yeni projeler üretip uygulamayı esas alır. Çözüm ve sonuç üretmeye odaklı tecrübeli çalışan ve paydaşların en iyiyi yapacağını inanır.

3.      Çevre Duyarlılığı ve Sosyal Sorumluluk Bilinci
ULAŞIM PARK A.Ş.; toplu taşımayı özendirmek yoluyla enerji verimliliği çerçevesinde geri dönüşümü olmayan kaynakların tüketimini azaltarak çevreye maksimum faydayı amaçlar. Faaliyet alanı içinde çevre ve enerji verimliliği ile ilgili yasa ve mevzuatlara uyar. Kirliliğin önlenmesi, atık yönetimi, geri kazanım ve yeniden kullanımın teşviki ile çevrenin korunması ve sağlıklı kent bilincinin oluşmasında aktif rol alır.

4.      Kurumsal İş İlkelerine Bağlılık ve Dürüstlük
ULAŞIM PARK A.Ş.; faaliyetlerini katılımcı ve profesyonel yönetim anlayışı çerçevesinde belirlenmiş kurumsal iş ilkelerine uygun şekilde yürütür. Tüm faaliyetlerinde güvenirliği, adaleti, tarafsızlık ve eşitliği, kamuoyu denetimini ve kaynakların verimli kullanımını sağlar. İstenen zamanda ve en üst seviyede hizmetine sunulması için ilişkilerde dürüstlüğün ve yapılan işe adanmışlığın gerekliliğine inanır.

5.      İnsana Yatırım ve İş Sağlığı Güvenliği Bilinci
ULAŞIM PARK A.Ş.; katılımcı yönetim anlayışı ile çalışanlarının gelişimini destekler, eğitir, başarılarını takdir eder, farklılıkları yöneterek fırsat eşitliği sağlar.  En önemli değerinin insan kaynağı olduğu bilinciyle insana sürekli yatırım yaparak işyeri bağlılığı ve verimliliği en üst seviyede tutar. Faaliyet alanı ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uyar. Tüm riskleri değerlendirip analiz ederek daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturur. 
Tüm hakları Ulaşım Park A.Ş.ye aittir. 2017©